Kolejna konstrukcja Quadro do Ekranów LED

o wymiarach 8,5 x 8,0 m wzbogaciła nasze

zaplecze sprzętowe.